Odborný profil

1.10.1996 — dosud

Ambulance klinické logopedie v Třinci

29.5.1996

Atestace v oboru klinická logopedie na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze

1996

Logopédka Nemocnice v Třinci, logopédka NZZ Frýdek – Místek

1993

Speciální pedagožka Pedagogicko – psychologické poradny v Třinci

1991

Učitelka Speciální školy v Třinci, logopédka Nemocnice s poliklinikou v Třinci

1987

Absolvent magisterského studia Univerzity Palackého v Olomouci, obor výchova a vzdělání osob vyžadující zvláštní péči (defektologie)

 

Odborné stáže

  • Foniatrická klinika, Všeobecné fakultní nemocnice Praha , Žitná 24
  • Centrum kochleárních implantátů Fakultní nemocnice v Praze – Motole
  • Foniatrická a logopedická ambulance NZZ Ostrava, 28.října 38

 

Odborné kurzy

1994

Kurz Palatolalie – diagnostikua a terapie Foniatrická klinika Praha

1995

Kurz Afaziologie – Thomayerova nemocnice AKL Praha
Kurz Poruchy komunikace u adolescentů a dospělých osob, AKL Praha
Kurz Dysartrie , AKL Praha

1996

Kurz Vyšetřovací testy užívané v klinické logopedii, AKL Praha

1997

Kurz Vady a poruchy sluchu, AKL Praha
Kurz Hlas, AKL Praha

1998

Výcvik v Metodě dobrého startu, Ostrava

1999

Kurz Multidisciplinární přístup k problematice rozštěpových vad, IPVZ Praha
Kurz Myofunkční terapie podle Garlinera, Praha

2000

Výcvik Heidelberský test řečového vývoje, UK Bratislava

2001

Afaziologický seminář , AKL Brno
Specializační kurz Moderní trendy v diagnostice a intervenci při incipientní koktavosti, UK Bratislva

2002

Specializační kurz Afaziologie A, UK Bratislava
Kurz Narušený vývoj řeči NVR I, UK Bratislva
Specializační kurz Moderní trendy v diagnostice a terapii při fixované koktavosti, UK Bratislava
Kurz Vývojová verbální dyspraxie, Olomouc

2003

Specializační kurz Afaziologie B C, UK Bratislava
Kurz Klinická neurologie pro klinické logopedy, neurologická klinika Brno

2005

Kurz Myofunkční terapie I, AKL Praha

2006

Výcvik Trénink fonematického uvědomování podle Elkonina, UK Bratislava

2007

Kurz Afazie I. podle Luriji, AKL Bratislava
Specializační kurz Diagnostika a terapie chronické koktavosti, UK Bratislava
Kurz Specifické poruchy učení, AKL, Praha
Kurz Dyslalie
Kurz Afázie II. podle Luriji, AKL Bratislava

2008

Kurz Afázie I. Neurologická klinika Olomouc
Kurz Neurofyziologie mozku a poruchy komunikace, AKL Praha

2009

Mezinárodní konference Diagnosticko – terapeutický proces v mezinárodním pojetí u dětí s neurovývojovými poruchami, Démosthenes, Ústí nad Labem

2010

Kurz Afázie II, Neurologická klinika Olomouc
Program Poruchy autistického spektra u 3 letých dětí I, Dr. Dzidová
Kurz Ústní pozice, kraniofaciální vývoj a myofunkční korekce, SKIZP Bratislava
Odborné sympozium Umělecé terapie v logopedii a sociálních službách, LOGO Brno

2011

Kurz Integrované stupnice vývoje v logopedické praxi, Centrum kochleárních implantací, Praha
Kurz Ústní pozice , kraniofaciální vývoj a myofunkční korekce, SKIZP, Bratislava
Kurz Poruchy polykání u dětí, diagnostika a léčba, IPVZ Praha
Kurz praktické hlasové rehabilitace a reedukace, IPVZ Praha

2012

Kurz Kompletní systém pozicionérů, myofunkčních stimulátorů a nákusných dlah, Nomia Brno
Kurz Rozvíjení jazykových schopností – trénink jazykového uvědomování,ALŠ Brno

2013

Kurz Sémanticko-pragmatický syndrom u dětí s narušeným vývojem řeči, SAL, Bratislava
Kurz Dyslalie s pohybem a prvky Myofunkční terapie, Carpe diem Bohemia s.r.o. Praha
Kurz Vztah mezi hrubou a jemnou motorikou a vývojem řeči u dětí od 0-3 let. Spolupráce klinického logopeda a dětského neurologa, SKZIP Skalica

2014

Kurz Podpůrné a stimulační pomůcky v logopedické praxi a orofaciální oblasti, Carpe Diem Bohemia, Praha
Kurz Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra I, Centrum terapie autismu, Praha
Kurz Včasná neurologopedická intervence v neonatologické praxi, SKIZP, Skalice, Slovensko
Kurz Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra II, Centrum terapie autismu, Praha
Kurz Diagnostika – komunikační profil MATRIX, LSMS Praha
Kurz Výchova a komunikace dětí a mládeže s poruchou autistického spektra, Centrum terapie autismu, Praha

2015

Kurz Rozvoj komunikace u dětí s PAS, CTA, Praha
Kurz Decision making with complex swallowing and feeding problems in pediatrics, SKIZIP, Skalica
Certifikovaný kurz Terapie orální pozice v klinické praxi, Brno

2016

Kurz Terapie koktavosti u starších dětí, mládeže a dospělých, Bonn-Praha
Kognitvní poruchy a demence XIII, Neurologická klinika LF MU ve FN u sv. Anny, Brno
Základy dětské neuropsychologie, AKTIP konzultační a terapeutický institut, Praha

2018

Raná intervence dětí do 3, 6 let, Institut dětské řeči, Bratislava
Neuromotorický vývoj dětí, vývoj v orofaciální oblasti, Praha FN Motol, Brno Centrum Kociánka
Narušení zvukové roviny řeči, diagnostika a terapie, Katedra logopedie UK, Bratislava

2019

Prvky senzorické integrační terapie v logopedické praxi, Brno