Logopedie pro dospělé

Komunikační dovednosti jsou zrcadlem osobnosti člověka. Jsou to ty dovednosti, kterými se člověk odlišuje od jiných živočichů. Obtíže, nedostatky na řeči, či ztráta řeči jako takové zákonitě vedou ke snížení kvality života člověka.

Poskytuje odbornou terapii, diagnostiku a poradenství

 • u afázií
  úplná nebo částečná ztráta již vyvinuté řeči – poruchy porozumění řeči mluvené, čtené,psané i samotné produkce řeči. Příčinou je organické poškození mozku – nejčastěji cévní mozkové příhody, nádory mozku,či jiná degenerativní onemocnění
 • u dysartrií
  jedná se o motorickou poruchu řeči, kdy jsou postižena motorická centra řeči např. jako důsledek ůrazů hlavy, cévní mozkové příhody, infekční a degenerativní onemocnění
 • u koktavosti
  jde o syndrom komplexního narušení koordinace orgánů participujících na mluvení, který se obvykle nejnápadněji projevuje nedobrovolnými pauzami, narušujícími plynulost procesu mluvení , které jsou doprovázeny nadměrnou námahou a psychickou tenzí
 • u breptavosti
  jedná se nápadně zrychlené tempo řeči i čtení snížená srozumitelnost pro okolí, nedbalá setřelá artikulace
 • u poruch hlasu
  jedná se o funkční či organické poškození hlasového aparátu, kdy mohou být poškozeny všechny kvality hlasu jako následek: nadměrné hlasové zátěže, benigní hrtanové léze, psychogenní poruchy, poruchy inervace hrtanu, záněty hrtanu a nádory hrtanu
 • u dyslálií
  jde o nesprávné tvoření hlásek, nejčastěji se jedná o hlásky CSZ L R Ř
 • Poskytujeme odbornou konzultaci u poruch polykání (dysfagie)