ÚVOD

COVID-19 Provoz

Drazí klienti,

Klinická logopedie jako zdravotnické zařízení není omezena současným vládním nařízením a PROVOZ JE V PLNÉM ROZSAHU JAK V AMBULANCI TAK NA VŠECH ELOKOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH. Samozřejmě s dodržováním hygienických pravidel.

Těšíme se na Vás !!!

Úvod

Klinická logopedie je rehabilitačně-reedukační  obor zabývající se  poruchami řeči, hlasu,sluchu a polykání. Je  součástí zdravotní  péče zdravotnického systému České  republiky. Poskytuje diagnostiku a  terapii dětem, mladistvým , dospělým i seniorům.

V terapii i  diagnostice  využívá přístrojové  vybavení a   moderní techniky  jako třeba  myofunkční  rehabilitace orofaciálních  obtíží.

V rámci  komplexního  přístupu spolupracuje  zejména  s obory foniatrie, ORL, neurologie, psychologie, pediatrie, psychiatrie a  další.

Spolupracuje s resortem školství a sociálních služeb, konkrétně se speciálně pedagogickými  centry Moravskoslezského  kraje, Pedagogickou – psychologickou poradnou v Třinci a Frýdku – Místku, s Centrem  sociální pomoci v Třinci– denní  stacionář Paprsek a Radost.

Je  garantem  logopedické  péče  v rámci  specializovaných tříd  mateřských  škol:

  • Třinec, Bezručova  ulice
  • Třinec, Máchova  ulice
  • Třinec – Oldřichovice , Tyrská ulice

Je  garantem logopedické  péče  poskytované v Centru  sociální  pomoci – denním  stacionáři Paprsek  v Třinci, Máchova  ulice.

Logopedická   ambulance  provádí   diagnostiku, poradenství  a následnou  terapii  poruch    komunikačního  procesu na  základě   doporučení  k logopedickému  vyšetření pediatrem, obvodním  lékařem či  lékařem  specialistou – neurologem, foniatrem ORL  lékařem.

Je  hrazena  zdravotními  pojišťovnami, klient si  hradí  pouze  regulační  poplatek,  který  je  součástí    komplexního, kontrolního či cíleného  vyšetření.

Logopedické  vyšetření s nelékařským   cílem  např.  jako  součást  přihlášky  na  vysokou  školu si  hradí  klient sám.

Terapie  je  prováděna  v jazyce  českém  i  polském.