ÚVOD

COVID-19 Provoz

Drazí klienti,

Klinická logopedie jako zdravotnické zařízení není omezena současným vládním nařízením a PROVOZ JE V PLNÉM ROZSAHU JAK V AMBULANCI TAK NA VŠECH ELOKOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH. Samozřejmě s dodržováním hygienických pravidel.

Těšíme se na Vás !!!

Úvod

Klinická logopedie je rehabilitačně-reedukační  obor zabývající se  poruchami řeči, hlasu,sluchu a polykání. Je  součástí zdravotní  péče zdravotnického systému České  republiky. Poskytuje diagnostiku a  terapii dětem, mladistvým , dospělým i seniorům.

V terapii i  diagnostice  využívá přístrojové  vybavení a   moderní techniky  jako třeba  myofunkční  rehabilitace orofaciálních  obtíží.

V rámci  komplexního  přístupu spolupracuje  zejména  s obory foniatrie, ORL, neurologie, psychologie, pediatrie, psychiatrie a  další.

Spolupracuje s resortem školství a sociálních služeb, konkrétně se speciálně pedagogickými  centry Moravskoslezského  kraje, Pedagogickou – psychologickou poradnou v Třinci a Frýdku – Místku, s Centrem  sociální pomoci v Třinci– denní  stacionář Paprsek a Radost.

Je  garantem  logopedické  péče  v rámci  specializovaných tříd  mateřských  škol:

  • Třinec, Bezručova  ulice
  • Třinec, Máchova  ulice
  • Třinec – Oldřichovice , Tyrská ulice

Je  garantem logopedické  péče  poskytované v Centru  sociální  pomoci – denním  stacionáři Paprsek  v Třinci, Máchova  ulice.

Logopedická   ambulance  provádí   diagnostiku, poradenství  a následnou  terapii  poruch    komunikačního  procesu na  základě   doporučení  k logopedickému  vyšetření pediatrem, obvodním  lékařem či  lékařem  specialistou – neurologem, foniatrem ORL  lékařem.

Je  hrazena  zdravotními  pojišťovnami, klient si  hradí  pouze  regulační  poplatek,  který  je  součástí    komplexního, kontrolního či cíleného  vyšetření.

Logopedické  vyšetření s nelékařským   cílem  např.  jako  součást  přihlášky  na  vysokou  školu si  hradí  klient sám.

Terapie  je  prováděna  v jazyce  českém  i  polském.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU  2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).
Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd.
Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující logoped.