Kursy, přednášky

Nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění zdravotními pojišťovnami. Pořádáme:

 • terapeutické kursy pro děti
  • rozvíjení grafomotorických dovedností u dětí jako základ budoucí výuky psaní
  • rozvíjení fonologického uvědomování a jazykových dovedností pro budoucí školáky
  • rozvíjení poznávacích dovedností u předškolních dětí jako příprava pro nástup do základní školy


 • terapeutické kurzy pro dospělé a seniory
  • podněcování a udržování poznávacích schopností (paměti, myšlení, pozornosti, vyjadřování, …)


 • přednášková činnost pro zdravotnické pracovníky a pedagogy
  • řeč a komunikační dovednosti na pozadí rozvoje ostatních kognitivních funkcí u dítěte předškolního věku – teoretická část – vzájemné souvislosti mezi vývojem řeči a myšlení, řeči a pohybu
  • mluvidla, jejich vývoj a možnosti prevence vad výslovnosti u dětí předškolního věku – teoretická a praktická část
  • poruchy řeči v předškolním věku – kdy vývoj neprobíhá a jak by měl – teoretická část s názornými ukázkami


 • přednášková činnost pro rodiče
  • komunikativní dovednosti dítěte předškolního věku a možnosti ovlivnění pomocí komunikativních strategií
  • forum pro rodiče s aplikací na dítě – výslovnost v předškolním věku, dítě a televize, záněty středního ucha a jeho vliv na vývoj řeči, nosohltanová mandle, bilingvizmus, zkrácená podjazyková uzdička a jiné

  Momentálně v přípravě.